Home Videos
Advent

English Malti

Series: BIRTH
Preparing, watching, and waiting to be mother for a wonderful birth.
 
This Series is suitable for Advent or any other time.
 
 
 
Language: English; Captions: none
 

T1 - Watching... for the Christmas of my Life
A special visitor to my inner house? Well, yes, if I haven't forgotten to send that invitation. And if I watch attentively.
-
T2 - New Heaven, New Earth
The Kingdom is here and now, but not so much in the space of the ego!
-
T3 - A Lasting Joy
God is at home, in the tabernacle beneath my heart. But my heart - where is my heart?! Towards the joy that doesn't come from pleasures
-
T4 - Who is Born, and Where?
In delight and soundless music, I must give birth

 

Links

To download these video if you use Firefox to surf the internet, use Tools|Add-ons from its menu to find and install a Firefox add-on called "DownloadHelper". If you use Internet Explorer use from its menu the following: Tools |Manage Add-Ons | Find more toolbars and extensions ... type "download" in the search panel, choose "IE Download Helper" (we haven't tried this) , and click on "Add to Internet Explorer".

Download the script for this Series in PDF Format .
Download Centering Prayer brochure/leaflet from Contemplative Outreach USA in ENlgish, Italian, French or Spanish
Download Centering Prayer brochure/leaflet in Maltese

 

 

Home -- Videos

Avvent 2009

English Malti

Sensiela:
TWELID
Nipprepara, noqgħod b'seba' għajnejn, u nistenna, sakemm... inwelled!
 
Din is-Sensiela tajba għall-Avvent, jew kwalinkwe żmien ieħor...
 
 
 
Captions - m'hemmx
 

T1 - Attent... għall-Milied ta' Ħajti
Mistieden speċjali? Mela le... iżda kont wassaltha dik l-istedina?
-
T2 - Smewwiet Ġodda, Art Ġdida Ir-Renju huwa hawn u isssa, iżda mhux daqstant fejn jgħix l-ego jew il-jien tas-soltu.
-
T3 - Ferħ Dejjiemi
Alla d-dar qiegħed, fit-tabernaklu ta taħt qalbi. Iżda qalbi... qalbi fejn hi? Mixja lejn il-ferħ li ma jiġix mill-pjaċir.
-
T4 - Min Jitwieled, u Fejn?
Waqt li nitgħaxxaq b'mużika bla ħoss, inwelled...

 

Biex tniżżel dawn il-videos j ekk tuża' Firefox biex tisserfja l-internet, uża' Tools|Add-ons mill-menu tiegħu biex issib u tistalla add-on tal-FireFox jisimha DownloadHelper . Jekk tuża' Internet Explorer għall-internet, tista' tuża' l-menu tiegħu: Tools |Manage Add-Ons | Find more toolbars and extensions ... ittajpja "download" fis-search panel, għażel "IE Download Helper" (ma ppruvajniehx) , ikklikkja fuq "Add to Internet Explorer".

Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) minn Contemplative Outreach USA bl-Ingliż, Taljan, Franċiż, jew Spanjol
Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) bil-Malti