Home
Videos

Advent 2009

English
Malti

GLORY
Series
A perspective on our role in the world within the Great Experiment
 
The "Glory" Series is linked to the Eucharistic Scripture readings for the 4 Sundays of Advent, starting 29 November 2009, but they may also be enjoyed at any other time. 4-5 Minutes each
 
 
 
These videos have original captions in English and (machine-) translated captions in any language of your choice Use this icon seen on the player after video starts: Captions for U3,U4 ready soon
 

U1: Keep Watch!
Anxiety is poison, and I need to detoxify regularly. Keep watch, says Jesus and the Desert Fathers. St Hesychius explains how.

U2: The Great Meaning of Metanoia
How to go from being stuck in a separate small self to a wider, divine self, the glory of the breath of God inside me? Isn't this what Jesus taught and worked towards?

U3: Baptism with Spirit and Fire
How am I to lose my life in order to save it? How to permit the clearance of the obstacles to the clear flow of the Holy Spirit? The thoughts-free practice of contemplatio .

U4: “Blessed be the child that you shall bear”.
There are 4 births of great significance: the creator gives birth to the world, Mary gives birth to Jesus, Jesus gives birth to the Kingdom, and fourthly, each one of us is to give birth to the divine.

 

Links

To download these video if you use Firefox to surf the internet, use Tools|Add-ons from its menu to find and install a Firefox add-on called "DownloadHelper". If you use Internet Explorer use from its menu the following: Tools |Manage Add-Ons | Find more toolbars and extensions ... type "download" in the search panel, choose "IE Download Helper" (we haven't tried this) , and click on "Add to Internet Explorer".

Download the script for this Series in PDF Format .
Download Centering Prayer brochure/leaflet from Contemplative Outreach USA in ENlgish, Italian, French or Spanish
Download Centering Prayer brochure/leaflet in Maltese

 

 

Videos Home

Avvent 2009

English
Malti

Sensiela:
GLORJA
Perspettiva dwar sehemna fil-Pjan il-Kbir
 
The "Glory" Series is linked to the Eucharistic Scripture readings for the 4 Sundays of Advent, starting 29 November 2009, but they may also be enjoyed at any other time. 4-5 Minutes each
 
 
 
Dawn il-vidoos għandhom captions bil-Malti. Uża' din l-ikona li tidher ifl-player wara li jibda jdoqq il-video: Captions għal U3,U4 ikunu lesti dalwaqt.
 

U1: Ħares Attent!
L-anzjetà velenu! Regolarment jeħtieg inneħħi l-velenu. Ishar, kun imqajjem, ħares attent, jgħidu Gesù u id-Desert Fathers. San Hesychios jispjega kif.

U2: Metanoia:
it-Tifsira Stupenda Kif min-naħħa tal-jien tas-soltu tasal sal-glorja tan-nifs t'Alla fija? Mhux dan li Gesù għallem u ħadem għalih?

U3: Magħmudija bl-Ispirtu u n-Nar
Kif nista' nitlef ħajti sabiex insalvaha? Kif nista' inħallihom jiżvintaw, l-ostakli ghall-passaġġ ħieles tal-Ispirtu s-Santu? Il-prattika mingħajr ħsieb, ta' contemplatio .

U4 “Mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek!”
Hemm 4 twelidiet ta' importanza kbira ħafna: Il-Hallieq iwelled l-univers, Marija twelled lil Gesù, Gesù jwelled ir-Renju, u r-raba' twelid huwa li kull wieħed u waħda minna mistenni jwelled lid-divin.

 

Links

Biex tniżżel dawn il-videos j ekk tuża' Firefox biex tisserfja l-internet, uża' Tools|Add-ons mill-menu tiegħu biex issib u tistalla add-on tal-FireFox jisimha DownloadHelper . Jekk tuża' Internet Explorer għall-internet, tista' tuża' l-menu tiegħu: Tools |Manage Add-Ons | Find more toolbars and extensions ... ittajpja "download" fis-search panel, għażel "IE Download Helper" (ma ppruvajniehx) , ikklikkja fuq "Add to Internet Explorer".

Niżżel l-iscript għal din is-Sensiela (PDF Format)
Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) minn Contemplative Outreach USA bl-Ingliż, Taljan, Franċiż, jew Spanjol
Niżżel brochure/leafletbrochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens)
bil-Malti