Home Videos
Randan

English Malti

Series: Renewal
Becoming poor in spirit and "dying" in this life... and rising again.
 
This Series is suitable for Lent, or any other time
 
 
 
Language: English; Captions: none
 

L1 - The Breath
Who am I really? Could it be... the Breath?
-
L2 - Invitation
You have received an invitation to the Basilica of the Transfiguration
-
L3 - Let go, let God
The Samaritan woman at the well was impressed, but what did he mean by "worshipping in Spirit and in truth"?
-
L4 - How to see?
How to see? How to become blind?
-
L5 - Rising
Two types of dying, and of resurrection

 

Links

To download these video if you use Firefox to surf the internet, use Tools|Add-ons from its menu to find and install a Firefox add-on called "DownloadHelper". If you use Internet Explorer use from its menu the following: Tools |Manage Add-Ons | Find more toolbars and extensions ... type "download" in the search panel, choose "IE Download Helper" (we haven't tried this) , and click on "Add to Internet Explorer".

Download Centering Prayer brochure/leaflet from Contemplative Outreach USA in English, Italian, French or Spanish
Download Centering Prayer brochure/leaflet in Maltese

 

 

Home -- Videos

Randan

English Malti

Sensiela:
Tiġdid
Niftaqar fl-Ispirtu, u "mmut" f'din il-ħajja, u ... nirxoxta
 
Din is-Sensiela tajba għar-Randan, jew kwalunkwe żmien ieħor
 
 
 
Language: Malti; Captions: M'hemmx
 

R1 - In-Nifs
In-nifs jien innifsi?
-
R2 - L-Istedina
Waslitlek stedina sal-Basilika tat-Trasfigurazzjoni
-
R3 - Jaghmel Hu
Ispirazzjoni Nisranija. Lis-Samaritana impressjonaha. Iżda x'rid jgħid biha din: "jaduraw fl-Ispirtu u fil-verità"?
-
R4 - Kif Nara?
Kif nara? Kif nagħma?
-
R5 - Qawmien
Żewġ tipi ta' mewt u ta' qawmien

 

Links

Biex tniżżel dawn il-videos j ekk tuża' Firefox biex tisserfja l-internet, uża' Tools|Add-ons mill-menu tiegħu biex issib u tistalla add-on tal-FireFox jisimha DownloadHelper . Jekk tuża' Internet Explorer għall-internet, tista' tuża' l-menu tiegħu: Tools |Manage Add-Ons | Find more toolbars and extensions ... ittajpja "download" fis-search panel, għażel "IE Download Helper" (ma ppruvajniehx) , ikklikkja fuq "Add to Internet Explorer".

Niżżel
brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) minn Contemplative Outreach USA bl-Ingliż, Taljan, Franċiż, jew Spanjol
Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) bil-Malti