Home
EasterSpirit Videos

Lent 2011

English
Malti
.

JOURNEY
Series
Get ready for the journey of your life
Events in Scripture are often pictures of our own spiritual journey. This Series of 5 videos explores 5 examples.
SERIES in ENGLISH


The "Surrender" Series is linked to the Lectionary Scripture readings for the 5 Sundays of Lent 2011, but they may also be enjoyed at any other time; 3-4 minutes each.
Download the transcripts in PDF format here: English Malti . High definition HD available: start video, click on the tiny red arrow that appears below the screen:
For various settings please right-click on the picture and use the dropdown menu that appears. To check for captions, use that menu to view video in YouTube.

 

 
 
For a larger video, click on the icon like this: . These videos may have original captions in English and (machine-) translated captions in any language of your choice Use this icon seen on the player after video starts:
 

X1: You taught me wisdom in that secret place (Ps 51:6)
You may experience dryness, but don’t turn back.

X2. His face shone like the sun (Mat 17:2)
Can we have a transfiguration?

X3. If you knew the gift of God... (Jn 4:10)
The deep encounter is a gift for those who are thirsty.

X4. He leads me beside quiet waters (Ps. 23)
The opening of faith helps us to see.

X5. I will put my Spirit in you and you will live” (Ezekiel 37:14)
Who is making the effort?

 

Links

Get annotated transcripts of these videos in PDF format here: English Malti
To download any of these videos, double-click on the video to see it in youTube, then look for these icons and use one of them:
Download Centering Prayer brochure/leaflet from Contemplative Outreach USA in English, Italian, French or Spanish
Download Centering Prayer brochure/leaflet in Maltese
Ad for your noticeboard in English or Maltese

 

 

Home
EasterSpirit Videos

Randan 2011

English
Malti
Italiano

Sensiela:
Vjaġġ
Xtrajt biljett għall-vjaġġ il-kbir?
Ġrajjiet fl-Iskrittura huma sikwit stampi tal-vjaġġ tagħna spiritwali. Din is-Sensiela ta' ħames videos tesplora 5 eżempji ta' dan.
SENSIELA bil-MALTI
Is-Sensiela "Vjaġġ" torbot mal qari liturġiku tal 5 Ħdud tar-Avvent 2011, iżda tista' tgawdihom fi kwalunkwe zmien ieħor. 3-4 minuti kull wieħed. Niżżel it-transcripts, il-kitba, hawn bħala fajl PDF : English Malti

 
Għal video ikbar, ikklikkja fuq l-ikona bħal din: sabiex tarah "full screen". Dawn il-videos jista' jkollhom captions bil-Malti jew b'lingwa oħra. Uża' din l-ikona li tidher fil-player wara li jibda jdoqq il-video:
 

X1: Ghallimtni l-gherf, hemm fill-post mistur.
Forsi tħoss in-nixfa, iżda terġax lura.

X2. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx (Mat 17:2)
Aħna, jista’ jkollna trasfigurazzjoni?

X3. Kieku kont taf id-don ta' Alla...(Jn 4:10)
Min jiltaqa’ fil-fond jaqta’ l-għatx

X4. Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni(Salmi. 23)
Il-ftuħ tal-fidi jgħinna naraw.

X5. U jiena nqiegħed ruħi fikom, u terġgħu tieħdu l-ħajja. (Eżekjel 37:14 19)
Min qed jagħmel l-isforz?

 

 

Links

Niżżel transcripts bin-noti ta' dawn il-videos fil forma ta' dokument PDF: English Malti
Biex tniżżel dawn il-videos
, agħmel klikk doppju fuq il-vdeo sabiex tarah fuq youTube, u hemm uża' wieħed minn dawn l-ikoni hemm
Niżżel l-iscript għal din is-Sensiela (PDF Format): Script bil-Malti u bl-Ingliż
Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) bil-Malti
Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) minn Contemplative Outreach USA bl-Ingliż, Taljan, Franċiż, jew Spanjol

Riklam għan-noticeboard tagħkom Malti jew Ingliż

 

 

Home
EasterSpirit Videos

Quaresima 2011

English
Malti
Italiano

Ci dispiace ! I video di questa serie in italiano non sono ancora disponibili.
Serie:
VIAGGIO

A

SERIE in ITALIANO

I quattro video della Serie "(W) Arrendersi" corrispondono a alcuni parti della Liturgia Della Parola per le 5 Domeniche ddi Quaresima 2011. Tuttavia, essi rimangono pertinenti in qualsiasi altro momento dell'anno.
Scarica le trascrizioni qui: English Malti Italiano. Alta definizione HD disponibile in questo modo: avviare il video, clicca sulla piccola freccia rossa che apparirà tsotto lo schermo:
Per le varie impostazioni si prega di fare clic destro sul video e utilizzare il menu a tendina che appare. Per controllare le didascalie, utilizzare tale menu per visualizzare video in YouTube.

 
Per una più grande video, clicca su una icona come questa: . Questi video possono avere le didascalie originali in lingua inglese or italiano e le didascalie tradotte a macchina in qualsiasi lingua di vostra scelta.
Utilizza la icona come questa vista sul lettore dopo l'avvio del video:
 

X1.
E
X2.
C
X3.
C
X4.
I

 

 

Links

Per scaricare uno di questi video, fare doppio clic sul video per vederlo in YouTube, per poi cercare queste icone e utilizzare una di loro:
Scaricare un opuscolo su Centering Prayer (una pratica contemplativa) dal
Contemplative Outreach USA in italiano, inglese, or altre lingue, qui.