Home
EasterSpirit Videos

Lent 2013

English
Malti


.

(Series of 5 videos)
Bear Fruit
Series
How can I let the Spirit act through me and bear fruit in me and in the world?
SERIES in ENGLISH


The "Bear Fruit " Series is linked to the Lectionary Scripture readings for the 5 Sundays of Lent 2013 (17 Feb, 24 Feb , 3 Mar, 18 Mar, 25 Mar 2013), but they may also be enjoyed at any other time; 2-3 minutes each.

 

Download the transcripts in PDF format here: English and Maltese

High definition HD available.

 

View the Series on YouTube Playlist - (ZA) Bear Fruit

View all
4 videos in
English here:

Note: while the video is playing, the Playlist icon becomes visible on the bottom edge. Click this to show and choose any other video in the series, to view it.

 

ZA1. Fruit - The Seed Within
Cultivate the seed, or waste the inheritance?

ZA2. Fruit - Sprouting the Seed
Our transfiguration is on the way.

ZA3. Fruit - The Promised Fruit
What fruit will it be?

ZA4. Fruit - The Fruit Can Ripen
What am I becoming?

ZA5. Fruit - A Taste of the Fruit
No more stones to throw.

 

 

Links

Get transcripts of these videos in PDF format here: English --- Malti

To Download these videos. YouTube may permit you to download them. If not, you may need software such as "Free Youtube Downloader". Double-click on the video to see it in YouTube, copy its URL, run "Free Youtube Downloader" and paste the URL into it.

Download Centering Prayer brochure/leaflet from Contemplative Outreach USA in English, Italian, Maltese, French or Spanish: http://www.contemplativeoutreach.org
Download Centering Prayer brochure/leaflet in Maltese


Advert on this Series of bilingual Videos for your noticeboard in English

 

 

Home
EasterSpirit Videos

Randan 2013

English
Malti

(Sensiela ta' 5 videos)
Sensiela:
Li Tagħti Frott

Kif nista' nhalli lill-Ispirtu jghaddi minn go fija u jhalli l-frott fija u fid-dinja?

SENSIELA bil-MALTI


Is-Sensiela "Li Tagħmel Frott" għandha rabta mal-qari tal-Ħdud tar-Randan 2013 (17 Frar, 24 Frar , 3 Mar, 18 Mar, 25 Mar 2013) iżda tajba għal kull żmien ieħor ukoll; 3-4 minutes each.

 

Niżżel il-kitba, jew scripts, taħt forma PDF hawn: bil Malti u bl-Ingliż
Fil-Videos hemm ukoll High Definition, HD.

Ara is-Sensiela fuq YouTube: Playlist (ZA) - Frott

Ara l-4 videos
bil-Malti hawn

Nota: waqt li l-video ikun qed idoqq, l-ikona tal-Playlist issir tidher fit-tarf t'isfel. Ikklikkja fuq din sabiex tagħżel xi ieħor mill-videos tas-sensiela sabiex tarah.

 

ZA1. Iz-Zerriegha Gewwinija
...Saqqi z-zerriegha, jew ahli l-wirt?

ZA2. Innibbtu z-Zerriegha
...Lejn it-trasfigurazzjoni taghna

ZA3. Il-Frott Imwieghed
...Xi frott je jkun?

ZA4. Il-Frott Jista' Jsir Sew
...X'qed insir?

ZA5. Induqu l-Frott
...Meta ma jibqax gebel x'nitfa'.

 

Links

Niżżel transcripts bin-noti ta' dawn il-videos fil forma ta' dokument PDF: --- Ingliż u Malti

Biex tniżżel dawn il-videos. YouTube may permit you to download them. If not, you may need software such as "Free Youtube Downloader". Double-click on the video to see it in YouTube, copy its URL, run "Free Youtube Downloader" and paste the URL into it.

Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) bil-Malti
Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) minn Contemplative Outreach USA bl-Ingliż, Taljan, Franċiż, jew Spanjol: http://www.contemplativeoutreach.org

Riklam għan-noticeboard tagħkom bl-Ingliż dwar is-Sensiela bil-Malti u bl-Ingliż