Home
EasterSpirit Videos

Advent 2014

English
Malti


.

(Series of 4 videos)
Being Ready
Series
A marvellous transformation is taking place. Am I ready? Am I simple? Am I humble? Am I interfering with it? I give birth to, and become, a little child through whom I can relate to everything. But I need to keep watch.
SERIES in ENGLISH


"Being Ready" Series is linked to the Lectionary Scripture readings for the 4 Sundays of Advent 2014 (30 Nov and 7, 14, 21 Dec 2014), but they may also be enjoyed at any other time; 2 minutes each.

 

Download the transcripts in Word .docx format here: English and Maltese

Full High definition HD available 1820 x 1080 pix. 4 videos of 2.5 minutes each

 

View the Series on YouTube Playlist - (ZD) Being Ready

 

 

View all
4 videos in
English here:

Note: while the video is playing, the Playlist icon becomes visible on the bottom edge. Click this to show and view any other video in the series. All videos should be visible if you are using Internet Explorer browser, but on some computers using Firefox or Chrome browsers. Cannot see all the 4 videos? In that case, either use Internet Explorer or click on the YouTube icon (on the bottom edge while the video is playing) to see all videos in YouTube, or go here.

 

ZD 1 - Keep Watch!
Keeping watch, living attentively, is the Jesus formula.

ZD 2 - The Simple One
Coming to face life through a simple, single heart or single eye.

ZD 3 - Humble?
Where do we get our inspiration from?

ZD 4 - What could go wrong?
In the spiritual birth, what could happen to interfere with the process?

 

 

Links

To Download these videos. If YouTube does not permit you to download them, you may need YouTube video downloader software. NEW! you can download the zipped, clear, high-definition 1920x1080 pix WMV files (English) directly to your computer from here: Very large file 250MB onto your computer or other device for showing to your group or family. When unzipped, the .wmv format files can be played with Windows Media Player that is built into windows computers

Download Centering Prayer brochure/leaflet from Contemplative Outreach USA in English, Italian, Maltese, French, Spanish etc. from: http://www.contemplativeoutreach.org
Download Centering Prayer brochure/leaflet in Maltese


Advert (PDF) on this Series of bilingual Videos for your noticeboard

 

 

Home
EasterSpirit Videos

Avvent 2014

English
Malti

(Sensiela ta' 4 videos)
Sensiela:
Il-Kurrent il-Kbir

Transformazzjoni, bidla tal-għaġeb qed isseħħ. Jien lest? Jien wieħed jew hafna ilħna? Jien umli? Jien qed nagħmel il-bsaten fir-roti? Jien inwelled, u nsir, tfajjel zgħir li nkun nista' nirrelata ma' kollox permezz tiegħu. Iżda rrid noqgħod attent.

SENSIELA bil-MALTI


Is-Sensiela "Inkun Ippreparat " għandha rabta mal-qari tal-erba' Ħdud tar-Avvent 2014 (30 ta' Novembru u 7, 14, 21 ta' Diċembru) iżda tajba għal kull żmien ieħor ukoll; 3 minuti kull video.

 

Niżżel il-kitba, jew scripts, taħt forma .docx (Word) hawn: bil Malti u bl-Ingliż
Fil-Videos hemm ukoll FullHigh Definition, HD: 1820 x 1080 pix.

Ara is-Sensiela fuq YouTube: Playlist (ZD) Inkun Ippreparat

NEW! you can download the zipped, clear, high-definition 1920x1080 pix WMV files (Maltese) directly to your computer from here: Very large file 134MB . When unzipped, the .wmv format files can be played with Windows Media Player that is built into windows computers.

Ara l-5 videos
bil-Malti hawn

Nota: waqt li l-video ikun qed idoqq, l-ikona tal-Playlist issir tidher fit-tarf t'isfel. Ikklikkja fuq din sabiex tagħżel xi ieħor mill-videos tas-sensiela. Jekk qed tuża' l-Intenet Explorer suppost jidhru l-4 videos, iżda f'xi każijiet jekk qed tuża' Firefox jew Chrome bħala browser, ma tarahomx kollha. Ma tistax tarahom kollha, l-4 videos? F'dak il-kas, jew uża' Internet Explorer, jew ikklikkja fuq l-ikona tal-TouTube icon (tidher fit-tarf t'isfel waqt li l-video ikun qed idoqq) sabiex tara s-sensiela kollha fuq YouTube, jew mur hawn.

 

1 - Isgħar!
Għi attent: isgħar, jghid Ġesù

2 - Huwa Sempliċi
Niffaċċjaw il-ħajja minn ġo' qalb sħiħa u waħdanija.

3 - Umli?
Minn għand min insibu ispirazzjoni?

4 - Żbalji?
Fit-twelid spiritwali 'intoppi jista' jkun hemm?

 

Links

Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) bil-Malti
Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) minn Contemplative Outreach USA bl-Ingliż, Taljan, Franċiż, jew Spanjol: http://www.contemplativeoutreach.org

Riklam (PDF) għan-noticeboard tagħkom dwar is-Sensiela