Home
EasterSpirit Videos

Lent 2015

English
Malti


.

(Series of 4 videos)
Being Ready
Series
If this body is the temple of the Holy Spirit, how do we relate to the sacred space, the inner beauty, the inner light, the streams of living water? What should we do - or maybe it is not a matter of doing? And what happens then?
SERIES in ENGLISH


"Being Ready" Series is linked to the Lectionary Scripture readings for the 4 Sundays of Lent 2015, but they may also be enjoyed at any other time; 2 minutes each.

 

Download the transcripts in Word .docx format here: English and Maltese or PDF

Full High definition HD available 1820 x 1080 pix. 4 videos of 2.5 minutes each

 

View the Series on YouTube Playlist - (ZE) In the Temple or on the EasterSpirit Channel on youTube

View all
4 videos in
English here:

Note: while the video is playing, the Playlist icon becomes visible on the bottom edge. Click this to show and view any other video in the series.

 

ZE 1&2 - What's in your temple?
There is holiness in us, ready to shine out as light in the darkness

ZE 3 - How to clean the Temple?
Acting in the Temple – sensitively, or coarsely?

ZE 4 - In the Holy Temple: silence, Light, and fruitfulness
To be or not to be? To do or not to do?

ZE 5 - Temple of wisdom and love
What happens to a servant at the temple.

 

 

Links

Get the text of these videos here: docx (Word format) or PDF

Download Centering Prayer brochure/leaflet from Contemplative Outreach USA in English, Italian, Maltese, French, Spanish etc. from: http://www.contemplativeoutreach.org
Download Centering Prayer brochure/leaflet in Maltese


Advert (PDF) on this Series of bilingual Videos for your noticeboard

 

 

Home
EasterSpirit Videos

Randan 2015

English
Malti

(Sensiela ta' 4 videos)
Sensiela:
Il-Kurrent il-Kbir

Jekk dan il-ġisem tagħna huwa tempju tal-Ispirtu s-Santu, kif għandna nirrelataw mal-ispazju sagru, maż-żbuħija ġewwinija, man-nixxiegħat ta' ilma ħaj? X'għandna nagħmlu - jew forsi mhuwiex x'nagħmlu li huwa l-ħaġa mportanti? U wara, x'jiġri?

SENSIELA bil-MALTI


Is-Sensiela "Inkun Ippreparat " għandha rabta mal-qari tal-Ħdud tar-Randan 2015 iżda tajba għal kull żmien ieħor ukoll; 3 minuti kull video.

 

Niżżel il-kitba, jew scripts, taħt forma .docx (Word) hawn: bil Malti u bl-Ingliż jew PDF
Fil-Videos hemm ukoll FullHigh Definition, HD: 1820 x 1080 pix.

Ara is-Sensiela fuq YouTube: Playlist (ZE) =Fit-Tempju - jew ara EasterSpirit Channel fuq YouTube

Want to show these videos (Maltese only) on large screen or projector? During March & April 2015 you can download the 4 files here: 1&2 , 3 , 4 , 5

- these are very large files total 750MB, high resolution HD 1920x1080 pixels. They are .WMV in format and can be played with Windows Media Player
that is built into Windows computers.

Ara l-5 videos
bil-Malti hawn

Nota: waqt li l-video ikun qed idoqq, l-ikona tal-Playlist issir tidher fit-tarf t'isfel. Ikklikkja fuq din sabiex tagħżel xi ieħor mill-videos tas-sensiela.

 

ZE 1&2 - X’Hemm fit-Tempju Tiegħek?
Fina hemm qdusija, lesta biex toħroġ dija fid-dlam

ZE 3 - Kif Tnaddaf it-Tempju?
L-Aġir fit-Templu – sensittiv, jew goff?

ZE 4 - Fit-Tempju qaddis: Ħemda, Dawl, Frott
Inkun jien, jew ma nkunx? Naħdem jew ma’ naħdimx?

ZE 5 - Qaddej tat-tempju, x’jiġri minnu?
Tempju ta’ Dehen u Mħabba

 

Links

Niżżel l-iskripts (kliem) ta' dawn il-videos hawn: docx (Word format) or PDF

Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) bil-Malti
Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) minn Contemplative Outreach USA bl-Ingliż, Taljan, Franċiż, jew Spanjol: http://www.contemplativeoutreach.org

Riklam (PDF) għan-noticeboard tagħkom dwar is-Sensiela