Home
EasterSpirit Videos

Special
November
2016

English
Malti

.

Radical (Series of 4 videos)
Awakening
Series

An contemplative-friendly invitation to openness from deepest self

to the sacred glory in everything and beyond

SERIES in ENGLISH


"Radical Openness " Series is a special series of videos on this subject, not linked to the lectionary.

 

Download the transcripts of these videos in Word (.docx) format here: English and Maltese or PDF

Wide Screen HD. Four videos of 2 - 6 minutes each

 

View the Series on YouTube Playlist - (ZG) Radical Openness or on the EasterSpirit Channel on youTube.

 

View all
4 videos in
English here:

Note: Near the top left corner the Playlist icon becomes visible on the bottom edge. Click this to show all 4videos in the series and play any one.

 

ZG 1 - Contemplative Openness

ZG 3 - Openness to my roots, to All, to One

ZG 4 - Putting on the Mind of Christ?

ZG 5 - Openness to Suffering and to Sacred Presence

 

 

Links

Get the text of these videos here: docx (Word format) or PDF

Download Centering Prayer brochure/leaflet from Contemplative Outreach USA in English, Italian, Maltese, French, Spanish etc. from: http://www.contemplativeoutreach.org
Download Centering Prayer brochure/leaflet (locally) in Maltese


Advert (PDF) on this Series of bilingual Videos for your noticeboard

 

 

Home
EasterSpirit Videos

Avvent 2015

English
Malti

Radikali (Sensiela ta' 4 videos)
Sensiela:
Inqumu

Stedina ghal ftuh kontemplattiv mill-jien tal-fond

lejn il-glorja qaddisa f'kollox, u lilhinn

SENSIELA bil-MALTI


Is-Sensiela "Ftuħ Radikali" għandha rabta mal-qari tal-Ħdud tal-Avvent 2015 iżda tajba għal kull żmien ieħor ukoll; 2-3 minuti kull video.

 

Niżżel il-kitba, jew scripts, taħt forma .docx (Word) hawn: bil Malti u bl-Ingliż jew PDF
Fil-Videos huma Wide Screen, HD. erba' videos 2-6 minuti kull wieħed.

Ara is-Sensiela fuq YouTube: Playlist (ZG) =Ftuh - jew ara EasterSpirit Channel fuq YouTube

Ara l-5 videos
bil-Malti hawn

Nota: Fir-rokna ta' fuq, in-naħa tax-xellug, l-ikona tal-Playlist turi l-4 videos tas-sensiela, u doqq liema trid..

 

ZG1. Ftuħ kontemplattiv

ZG2. Ftuħ mill-Għeruq, lejn il-Ħolqien

ZG3. Nilbsu l-Moħħ ta’ Kristu?

ZG4. Ftuħ għat-Tbatija u għal Preżenza Sagra

 

Links

Niżżel l-iskripts (kliem) ta' dawn il-videos hawn: docx (Word format) or PDF

Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) bil-Malti
Niżżel brochure/leaflet dwar is-Centering Prayer (it-Talba tal-Kunsens) minn Contemplative Outreach USA bl-Ingliż, Taljan, Franċiż, jew Spanjol: http://www.contemplativeoutreach.org

Riklam (PDF) għan-noticeboard tagħkom dwar is-Sensiela